Tiêu điểm ngoại hối - Tin Forex cập nhật nóng hổi

Mỹ: Chỉ số PMI sản xuất từ ISM tăng lên mức 60,7 trong tháng 12, mức cao nhất kể từ tháng 8/2018

Nội dung

Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Mỹ đã mở rộng với tốc độ mạnh nhất kể từ tháng 8/2018 với chỉ số PMI sản xuất từ ISM đã tăng từ 57,5 trong tháng 11 lên 60,7 vào tháng 12. Chỉ số này cao hơn nhiều so với ước tính ọng của thị trường là 56,6.