Tiền điện tử

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế đang xây dựng nền tảng thanh toán CBDC

Nội dung

Nghiên cứu CBDC đã được công bố là ưu tiên hàng đầu của Trung tâm Đổi mới thuộc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BISIH) vào năm 2021.

Theo chương trình làm việc hàng năm của mình, BISIH có kế hoạch “khám phá tính khả thi của thanh toán xuyên biên giới nhanh và rẻ hơn” bằng cách sử dụng các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. BISIH cũng cho biết họ sẽ khám phá các nguyên mẫu của “kiến trúc phân phối CBDC bán lẻ theo cấp độ” và sổ cái phân tán để phát hành “trái phiếu xanh được token hóa cho các nhà đầu tư bán lẻ”.

Các sáng kiến ​​BIS sẽ được thúc đẩy bởi các Trung tâm Đổi mới sáng tạo ở Hồng Kông, Singapore và Thụy Sĩ – đã được thành lập cùng với các ngân hàng trung ương địa phương.

Trung tâm Singapore đã được giao nhiệm vụ xây dựng một nền tảng thanh toán quốc tế trên đó các ngân hàng và công ty thanh toán được quản lý có thể giải quyết các giao dịch bằng cách sử dụng các CBDC khác nhau.

Trung tâm Hồng Kông sẽ làm việc trong dự án token hóa trái phiếu xanh, ngoài việc xây dựng một cầu nối để tạo thuận lợi cho các giao dịch ngoại hối bằng cách sử dụng CBDC và khám phá các mô hình phát hành stablecoin khác nhau.

Trung tâm Thụy Sĩ đã hoàn thành hai bằng chứng về khái niệm liên kết các hệ thống thanh toán hiện tại với việc thử nghiệm giải quyết các tài sản token hóa bằng cách sử dụng CBDC bán buôn thông qua sáng kiến ​​“Project Helvetia”.

Người đứng đầu BISIH, Benoît Cœuré, cho biết:

“Chương trình làm việc này cho thấy cam kết của chúng tôi trong việc khám phá theo những cách thiết thực nhất để khai thác sự thay đổi công nghệ vì lợi ích của các ngân hàng trung ương và tạo ra hàng hóa công cộng để hỗ trợ hệ thống tài chính toàn cầu một cách tốt nhất.”

Vào tháng 11, BIS đã đề xuất các yêu cầu báo cáo “nhúng” cho các tổ chức phát hành stablecoin tiềm năng, ủng hộ các quy trình chia sẻ dữ liệu tự động giữa tổ chức phát hành và cơ quan quản lý.

Hòa Thân

Theo Cointelegraph