Tiền điện tử

Ngân hàng Trung ương Philippines mở rộng quy định về tiền điện tử do ‘tăng trưởng nhanh’

Nội dung

Ngân hàng trung ương của Philippines Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) mở rộng quy định về tiền điện tử của đất nước sau khi nhận thấy “sự tăng trưởng nhanh chóng” trong việc sử dụng các sàn giao dịch. Theo ngân hàng trung ương, khuôn khổ quy định mới phù hợp với các hướng dẫn do Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) khuyến nghị.

tien-dien-tu

Hôm thứ 3, Ngân hàng trung ương Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) của Philippines đã thông báo về việc thiết lập các hướng dẫn mới cho nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.

Ngân hàng giải thích:

“Hội đồng quản trị tiền tệ (MB) đã phê duyệt hướng dẫn cho nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) hoặc các tổ chức tạo điều kiện cho dịch vụ tài chính thông qua việc tiến hành hoạt động tài sản ảo (VA) để bao gồm những mô hình và hoạt động kinh doanh mới”.

Thống đốc BSP Benjamin E. Diokno nhận xét:

“Chúng tôi nhận thấy sự tăng trưởng nhanh chóng trong việc sử dụng VCE 3 năm qua và đã đến lúc chúng tôi mở rộng phạm vi quy định hiện hành để ghi nhận bản chất đang phát triển của đổi mới tài chính này, đồng thời đặt ra các kỳ vọng quản lý rủi ro tương xứng”.

Quy định hiện hành về sàn giao dịch đã được ban hành vào năm 2017. Ngân hàng trung ương nói rằng khuôn khổ quy định mới “phù hợp với các thực tiễn tốt nhất của ngành fintech và phù hợp với tiêu chuẩn quản lý rủi ro do nhiều cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế đặt ra như Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF)” về chống rửa tiền (AML), chống tài trợ khủng bố (CFT) và tài trợ phổ biến vũ khí hạt nhân (PF).

Ngân hàng trung ương mô tả:

“Khung quy định do MB phê duyệt đã mở rộng các hoạt động tuân theo chế độ cấp phép của Bangko Sentral mà ban đầu bao gồm những hoạt động liên quan đến việc tạo thuận lợi từ trao đổi fiat và VA”.

Các hoạt động được thêm vào là trao đổi giữa một hoặc nhiều loại tiền điện tử, chuyển giao tiền điện tử và “lưu giữ và/hoặc quản lý an toàn các VA hoặc công cụ cho phép kiểm soát VA”. Các pháp nhân tham gia vào những hoạt động này giờ đây sẽ “tuân theo yêu cầu cấp phép của BSP, quy định đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền tệ (MSB)” cũng như nghĩa vụ AML, CFT và PF.

Thống đốc Diokno nói thêm:

“Điều này sẽ đảm bảo các hoạt động liên quan đến VASP thực hiện trong chuỗi thực thể được quản lý không bị gián đoạn”.

Khuôn khổ mới cũng nhấn mạnh tất cả các giao dịch chuyển tiền điện tử “sẽ được coi là chuyển khoản xuyên biên giới” và nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử “dự kiến ​​sẽ tuân thủ quy tắc BSP tương ứng điều chỉnh chuyển khoản quốc tế, đặc biệt là về nghĩa vụ cung cấp ngay lập tức và an toàn truyền thông tin của người khởi tạo và người thụ hưởng từ VASP này sang VASP khác cho các giao dịch nhất định”.

Hơn nữa, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được BSP chấp thuận cũng phải tuân thủ quy tắc hiện hành khác dành cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền tệ, bao gồm quy tắc về “thuê ngoài, quản lý rủi ro thanh khoản, quản lý rủi ro hoạt động, quản lý rủi ro công nghệ thông tin và bảo vệ người dùng tài chính”.

Thùy Trang

Theo News Bitcoin

Phong Nguyễn

Chuyên gia nhận định của ICAT GROUP
3 năm phân tích tin tức thị trường ngoại hối
Biên tập viên nội dung của Invest318