Tiền điện tử

OCC Hoa Kỳ cho phép các ngân hàng quốc gia chạy các node và mạng lưới stablecoin

Nội dung

Tối hôm qua, Văn phòng Kiểm soát tiền tệ của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã nói với các ngân hàng quốc gia rằng họ được phép chạy các node độc lập cho các mạng sổ cái phân tán.

Nguồn: scribd.com

Đề cập đến các mạng xác minh node độc lập, thư giải thích của OCC nói rằng các ngân hàng “có thể sử dụng các công nghệ mới, bao gồm INVN và các stablecoin liên quan, để thực hiện các chức năng được ngân hàng cho phép, chẳng hạn như các hoạt động thanh toán.”

Xuất hiện trong bối cảnh có rất nhiều sự không chắc chắn về tương lai của stablecoin, thông báo của OCC là một tin lớn. Tuy nhiên, văn phòng cảnh báo rằng có những rủi ro không gian mạng vốn có khi sử dụng công nghệ như vậy:

“Các ngân hàng cũng phải nhận thức được rủi ro tiềm ẩn khi tiến hành các hoạt động liên quan đến INVN, bao gồm rủi ro hoạt động, rủi ro tuân thủ và gian lận. Công nghệ mới đòi hỏi phải có đủ chuyên môn về công nghệ để đảm bảo ngân hàng có thể quản lý những rủi ro này một cách an toàn và lành mạnh.”

Brian Brooks, cựu giám đốc pháp lý của Coinbase, đã trở thành giám đốc OCC kể từ tháng 5. Trong nhiệm kỳ của mình, văn phòng đã đưa ra một loạt hướng dẫn cho phép các ngân hàng hoạt động tích cực hơn trong lĩnh vực tiền điện tử và gần đây là cấm họ cắt dịch vụ cho các ngành hợp pháp.

Nhóm vận động hành lang của Hiệp hội Blockchain lưu ý rằng “Bức thư nói rằng các blockchain có trạng thái giống như các mạng tài chính toàn cầu khác, chẳng hạn như SWIFT, ACH và FedWire.” Các cơ chế thanh toán quốc tế hàng đầu như vậy đã phải cải tiến các trò chơi của họ để đáp lại sự cạnh tranh từ các khoản thanh toán được hỗ trợ bởi blockchain trong những năm gần đây.

Chủ thể của tình trạng pháp lý stablecoin ở Hoa Kỳ đã đóng một vai trò quá lớn trong tháng qua, đặc biệt là sau khi nữ dân biểu Rashida Tlaib đưa ra một dự luật dường như cấm bất kỳ hoạt động nào của mạng stablecoin, bao gồm cả các cá nhân đang điều hành, ví dụ, các node Ethereum xử lý các giao dịch DAI.

Hòa Thân

Theo Cointelegraph