Tiêu điểm ngoại hối - Tin Forex cập nhật nóng hổi

PBoC giữ lãi suất cơ bản khoản vay một năm ở mức 3,85% như dự kiến

Nội dung

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã để lãi suất cơ bản khoản vay một năm ở mức 3,85% như dự kiến.

Ngoài ra, ngân hàng trung ương giữ lãi suất cơ bản cho vay 5 năm ở mức 4,65% như dự kiến.

Giới thiệu về quyết định lãi suất

Nếu Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đưa ra quan điểm diều hâu về triển vọng lạm phát của nền kinh tế và tăng lãi suất thì đó là yếu tố tích cực hoặc tăng đối với đồng CNY. Tương tự như vậy, nếu PBoC có quan điểm ôn hòa về nền kinh tế Trung Quốc và giữ nguyên lãi suất liên tục, hoặc cắt giảm lãi suất thì đó là yếu tố tiêu cực hoặc giảm đối với đồng CNY.