ICAT GROUP

Phân tích Forex - Gold cuối tháng 1/2021: BTC - Vàng tích lũy, Cẩn thận chứng khoán điều chỉnh.

Nội dung

Tuần này bắt đầu từ ngày 25/1 đến hết ngày 29/1, Thị trường Tiền tệ sẽ không có xu hướng chốt lời nhiều nhưng các nhà đầu tư cần phải lưu ý thị trường hàng hóa và chứng khoán khi hiện tượng bán xuống có thể xảy ra. Hãy cùng theo dõi nhận định từ VFI để đưa ra các chiến lược giao dịch hợp lý cho tuần cuối tháng 1/2021:

INVEST318 - VFI 

VFI GIẢI PHÁP KIẾM LỢI NHUẬN ĐỀU ĐẶN CHO NHÀ ĐẦU TƯ: XEM THÊM

Tham gia ngay buổi training miễn phí 16/01/2021: "GIAO DỊCH PHƯƠNG PHÁP PRICE ACTION KẾT HỢP TRENDLINE HIỆU QUẢ" Tại đây

--------------------

#Invest318 #VFITeam #VFIGroupTeam#VFI_academy