Tiêu điểm ngoại hối - Tin Forex cập nhật nóng hổi

Phân tích giá AUD/JPY: Phe đầu cơ giá lên nhắm mục tiêu đến mức kháng cự hàng ngày

Nội dung

  • Phe đầu cơ giá lên đang hướng đến việc kiểm tra lại mức hỗ trợ hàng ngày trước đó.
  • Sự hình thành mô hình chữ M trên biểu đồ hàng ngày mang lại cơ hội để nhắm mục tiêu tăng giá trước khi mở rộng giảm giá.

Giá đã tăng từ cấu trúc, có thể là một đợt điều chỉnh kéo dài đối với tỷ lệ đảo chiều mức giá trung bình 50% của xung lực giảm hàng ngày gần đây.

Sau đây là phân tích từ trên xuống minh họa nơi cơ hội tiếp theo có thể phát sinh trong việc nhắm mục tiêu đến mức hỗ trợ trước đó của mô hình M trên biểu đồ hàng ngày.

Biểu đồ hàng ngày

Biểu đồ hàng ngày của AUD/JPY

Biểu đồ hàng ngày cung cấp mô hình nến nhấn chìm giảm giá như là một phần của sự hình thành mô hình chữ M quá mức.

Trong khi sự nhấn chìm giảm giá là một mô hình tăng giá, sự hình thành mô hình M sẽ được kỳ vọng sẽ hoàn thành khi giá đã kiểm tra lại mức hỗ trợ trước đó, hay còn gọi là mức kháng cự mới.

Điều này tạo cơ hội để nhắm mục tiêu đến mức nằm trên mô hình chữ M từ khung thời gian thấp hơn, chẳng hạn như biểu đồ hàng giờ như sau:

Biểu đồ hàng giờ

Biểu đồ hàng giờ của AUD/JPY

Xu hướng tăng đã phục hồi để kiểm tra mức kháng cự quan trọng đầu tiên.

Nếu duy trì mức này, cơ hội sẽ xuất hiện cho phe đầu cơ giá lên mua vào triển vọng điều chỉnh xung lực giảm giá trong khung thời gian hàng ngày với mức giảm giá.

Nếu giá điều chỉnh để phục hồi cấu trúc hỗ trợ mới, lệnh Buy Limit sẽ kích hoạt một điểm tham gia giao dịch mua với mục tiêu hướng tới sự đảo ngược mức giá trung bình 50% của xung động giảm giá, được bảo vệ bằng lệnh dừng lỗ dưới mức đáy gần đây.

Điều này sẽ cung cấp trong khu vực tỷ lệ lời lỗ 1: 2.

Sau đó, phe đầu cơ giá xuống sẽ tìm cách thu hút lại và nhắm mục tiêu giảm giá dài hạn dưới mức đáy được thực hiện gần đây, mở rộng xung lực giảm giá từ đỉnh của đợt tăng giá.