Tiêu điểm ngoại hối - Tin Forex cập nhật nóng hổi

Phân tích giá của cặp GBP/USD: Xu hướng tăng hướng đến mức trên 1.3220

Nội dung

  • Triển vọng hàng ngày là hướng đến mức giá 1,3220 sau sự điều chỉnh mới nhất.
  • Các nhà đầu cơ giá lên của GBP/USD đang chờ đợi sự phá vỡ cấu trúc trong ngắn hạn và môi trường tăng giá.

Các nhà đầu cơ giá lên của GBP/USD dự kiến sẽ phá vỡ khu vực 1,32 khi mở rộng động thái tăng giá sau một sự thoái lui đáng kể và có nghĩa là sự đảo ngược của xung lực tăng trước đó.

Dưới đây minh họa hành động giá và sau đó là phân tích giá, dự báo xu hướng tăng.

Biểu đồ hàng ngày

Biểu đồ hàng ngày của cặp GBP/USD

Biểu đồ 4 giờ

Biểu đồ 4 giờ

Phe đầu cơ giá xuống có thể nên thận trọng khi chờ đợi một môi trường tăng giá và sự phá vỡ và kiểm tra lại cấu trúc được minh họa trong biểu đồ trên.