Tiêu điểm ngoại hối - Tin Forex cập nhật nóng hổi

Phân tích giá USD/CAD: Phe đầu cơ giá lên phá vỡ mức hỗ trợ trước đó, phe đầu cơ giá xuống tìm kiếm phần mở rộng trên biểu đồ dài hạn

Nội dung

  • USD/CAD đang chạm đáy khi đồng đô la Mỹ cố gắng điều chỉnh.
  • Phe đầu cơ giá lên đang tìm kiếm sự phá vỡ và quay trở lại với mục tiêu là mức thoái lui Fibo 61,8%.
  • Phe đầu cơ giá xuống đang chờ đợi việc kiểm tra mức thoái lui Fibo 38,2% và có thể theo dõi cấu trúc giảm giá mới.

USD/CAD đã kéo người bán xuống dưới mức hỗ trợ hàng tháng trước đó, sau đó đặt thị trường dưới quyền kiểm soát của phe đầu cơ giá xuống.

Có thể dự kiến sẽ tiếp tục giảm giá sau một đợt điều chỉnh có ý nghĩa và phần sau đây minh họa nơi các cơ hội có thể xuất hiện trên biểu đồ 4 giờ.

Biểu đồ hàng tháng

Biểu đồ hàng tháng của USD/CAD

Biểu đồ hàng tuần

Biểu đồ hàng tuần của USD/CAD

Biểu đồ hàng ngày

Biểu đồ hàng ngày của USD/CAD

Biểu đồ 4 giờ

Biểu đồ 4 giờ của USD/CAD