Tiêu điểm ngoại hối - Tin Forex cập nhật nóng hổi

Phân tích giá vàng: Vẫn nằm dưới mức kháng cự quan trọng của đường xu hướng

Nội dung

  • Vàng sẽ không giảm nếu không có sự dao động trên các khung thời gian ngắn hạn.
  • Xu hướng vẫn nghiêng về phe đầu cơ giảm giá.

Vàng đang chịu áp lực trên biểu đồ hàng tuần và hàng ngày, nhưng khung thời gian 4 giờ đang chỉ ra vấn đề đối với trường hợp giảm giá.

Những điều sau đây minh họa xu hướng giảm giá trong phân tích từ trên xuống:

Biểu đồ hàng tuần

Biểu đồ hàng tuần của cặp XAU/USD

Có cơ hội trên biểu đồ hàng tuần để mở rộng động thái giảm giá tiếp theo sau đợt điều chỉnh mới nhất.

Biểu đồ hàng ngày

Biểu đồ hàng ngày của cặp XAU/USD

Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá đã phá vỡ mức hỗ trợ của đường xu hướng, hiện được cho là sẽ hoạt động như một mức kháng cự của đường xu hướng.

Việc phá vỡ dưới đường trung bình động 21 ngày sẽ tạo thêm niềm tin cho trường hợp giảm giá.

Biểu đồ 4 giờ

Biểu đồ 4 giờ của cặp XAU/USD

Tuy nhiên, triển vọng giảm giá cho đến nay không phải là một chuyến đi dễ dàng đối với khung thời gian 4 giờ.

Kim loại vàng vẫn giao dịch trong một phạm vi hẹp.

Hành động giá đã không thuận lợi đối với triển vọng giảm chung và đang kiểm tra các cam kết của phe đầu cơ giá xuống tại thời điểm này.

Việc phá vỡ cấu trúc kháng cự sẽ đặt đường xu hướng ngược và đường trung bình động 21 vào tình trạng nguy hiểm.