Tiêu điểm ngoại hối - Tin Forex cập nhật nóng hổi

S&P DJI loại bỏ các công ty Trung Quốc khỏi các chỉ số sau khi Mỹ đưa vào danh sách đen – Reuters

Nội dung

Sau khi chính quyền Trump ra lệnh hạn chế mua cổ phiếu của mười công ty Trung Quốc, S&P Dow Jones Indices cho biết hôm thứ Năm rằng họ sẽ loại bỏ cổ phiếu loại A, cổ phiếu loại H và chứng chỉ lưu ký tại Mỹ (ADR) của các công ty đó, bao gồm Hikvision và Semiconductor Manufacturing International Corp (Tập đoàn sản xuất chất bán dẫn quốc tế), khỏi tất cả các chỉ số vốn chủ sở hữu trước khi thị trường mở cửa vào ngày 21 tháng 12.

Nội dung chính (qua Reuters)

“Công ty cho biết họ cũng sẽ loại bỏ 11 chứng khoán do các công ty Trung Quốc phát hành khỏi các chỉ số thu nhập cố định trước ngày 1 tháng 1”.

“Lệnh này... có thể ảnh hưởng đến khả năng của những người tham gia thị trường để mô phỏng các chỉ số Vốn chủ sở hữu và chỉ số Thu nhập cố định của S&P DJI có chứa các chứng khoán bị ảnh hưởng bởi lệnh.”

“Động thái của S&P DJI diễn ra sau khi nhà cung cấp chỉ số FTSE Russell cho biết vào tuần trước rằng họ sẽ loại bỏ tám công ty Trung Quốc khỏi các sản phẩm của mình để tuân thủ lệnh hành pháp của Hoa Kỳ, theo đó các nhà đầu tư Hoa Kỳ không được mua chứng khoán của các công ty trong danh sách đen bắt đầu từ tháng 11 năm 2021”.