Tiền điện tử

Số lượng node Bitcoin đạt mức cao mới mọi thời đại

Nội dung

Trong bối cảnh ngày càng mất lòng tin vào các giải pháp giám sát và những bản nâng cấp gần đây cho Bitcoin Core, nhiều Bitcoiner bắt đầu tự chạy các node của riêng họ.

Số lượng node Bitcoin ở mức cao nhất mọi thời đại, với 11,558 node có thể truy cập hiện đang hoạt động, theo Bitnodes.io. Trong khi đó, coin.dance một công cụ theo dõi thống kê mạng Bitcoin khác đã tính được tổng số node Bitcoin là 11,613, cao hơn mức cao trước đó là 11,250 được thiết lập cách đây đúng một năm.

Bản cập nhật phần mềm Bitcoin Core 0.21.0 đã được phát hành để download công khai vào ngày 14 tháng 1 năm 2021 và hiện là phiên bản phần mềm được sử dụng nhiều thứ tư trong số các node.

Hiện tại có 619 node đang chạy phiên bản phần mềm này, chiếm khoảng 5.5% tổng số node đang chạy của Bitcoin Core. Gần 5,000 node vẫn đang chạy bản phát hành Bitcoin Core mới thứ hai, 0.20.1, vẫn là bản phổ biến nhất.

#Bitcoin node runners, consider upgrading your node to the latest version 0.21 to support Tor v3.

Close bitcoin core, download 0.21 and verify signatures, install new core, runhttps://t.co/f0D3eMXPrt

[email protected] (@stephanlivera) January 17, 2021

“Những người chạy node Bitcoin, hãy xem xét nâng cấp node của bạn lên phiên bản 0.21 mới nhất để hỗ trợ Tor v3.

Đóng Bitcoin core, download 0.21 và xác minh chữ ký, cài đặt core mới, chạy”.

Phiên bản mới nhất của Bitcoin Core cũng giới thiệu một cách để tạo các testnet dễ dự đoán hơn và thực hiện các quy tắc đồng thuận Taproot mà không cần kích hoạt chúng trên mạng chính.

Những thay đổi cuối cùng sẽ phục vụ để tăng cường quyền riêng tư trong các giao dịch Bitcoin vì Taproot đảm bảo rằng kết quả đầu ra không còn tiết lộ các điều kiện chi tiêu không cần thiết trong các lần triển khai trước đó. Việc loại bỏ các tính năng khác biệt khỏi các giao dịch cũng sẽ giúp Bitcoin trở thành một tài sản có thể thay thế được, phù hợp hơn với đề xuất ban đầu của nhà phát minh Bitcoin Satoshi Nakamoto về “tiền mặt kỹ thuật số”.

Taproot ⌛️
Protocol implementation ✔️

Bitcoin Core v0.21.0
[This release implements the proposed Taproot consensus rules (BIP341 and BIP342), without activation on mainnet]#Bitcoin #Taproot https://t.co/S0CjDMJUB4

— Aníbal Santaella (@[email protected]) (@a_santaellas) January 19, 2021

“Taproot

Triển khai giao thức

Bitcoin Core v0.21.0

Bản phát hành này triển khai các quy tắc đồng thuận Taproot được đề xuất (BIP341 và BIP342), mà không cần kích hoạt trên mạng chính”

Có tới 25% tất cả các node Bitcoin có sẵn chạy trên mạng Tor, điều này làm cho tăng khả năng tương thích của Bitcoin Core 0.21.0 cho các dịch vụ ẩn của Tor V3 trở nên cần thiết vì các dịch vụ ẩn của V2 sẽ không còn được dùng vào cuối năm nay. Chạy ứng dụng khách Bitcoin bằng Tor sẽ thêm một layer bảo mật bằng cách làm xáo trộn địa chỉ IP của một node kết nối.

Theo Satoshi, một lượng lớn các node hoạt động độc lập được coi là điều cần thiết cho sự thành công của Bitcoin, vì giá trị cơ bản của nó phụ thuộc vào khả năng duy trì sự phi tập trung. Chạy một node cũng là một cách an toàn hơn để tự lưu trữ Bitcoin và một phương pháp đang được áp dụng bởi một số chủ sở hữu ngày càng cảnh giác với các dịch vụ giám sát.

If you are a Bitcoin HODLer who does self custody and runs a full node, then you are “one of the world’s leading blockchain experts”.

— The Bitcoin Rabbi (@thebitcoinrabbi) January 17, 2021

“Nếu bạn là một holder Bitcoin tự quản lý và chạy một node đầy đủ thì bạn là “một trong những chuyên gia blockchain hàng đầu thế giới”.

Trước đây được gọi là Bitcoin QT, Bitcoin Core là một ứng dụng khách được phát triển bởi Wladimir J. van der Laan, dựa trên code tham chiếu do Satoshi viết. Đây là cách triển khai giao thức Bitcoin phổ biến nhất cho đến nay, với 98,5% tất cả các node đang chạy một phiên bản của phần mềm Bitcoin Core.

Sự gia tăng các node Bitcoin tương quan với sự gia tăng số lượng các node và kênh Lightning Network, cũng đang chứng kiến mức cao nhất mọi thời đại.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph