Now Loading

AUD/USD


Phân tích AUD/USD giảm xuống mức thấp mới trong 9 tháng

AUD/USD đã đạt mức thấp nhất trong chín tháng là 0,7174, nằm dưới mức trung bình động đơn giản 200 tuần đáng kể (SMA). Cấu trúc tiêu cực trong giá được xác nhận bởi các chỉ báo kỹ thuật . Chỉ báo dao động MACD giảm bên dưới đường kích hoạt của nó trong vùng tiêu cực, trong khi chỉ báo RSI đang di chuyển xuống thấp hơn một chút gần vùng quá bán.

INVEST 318 INVEST 318 1 tháng trước