Giao dịch với nhà môi giới từng đoạt nhiều giải thưởng *

Vào năm 2019 và 2020, 'Xu hướng đầu tư' đã xếp hạng GO Markets là số 1 về Dịch vụ khách hàng. Thêm vào đó, các chương trình giáo dục của chúng tôi đã đạt được giải thưởng cao nhất về mức độ hài lòng.
* Xu hướng đầu tư tại Úc. Báo cáo giao dịch đòn bẩy.

Phân tích cặp: ICAT GROUP

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 03/12 thực hiện bởi IC&T Phân tích nhận định

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 03/12 thực hiện bởi IC&T

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật IC&T sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex  sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ý kiến phân tích mới. Anh em hãy...

Xem chi tiết

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 02/12 thực hiện bởi IC&T Phân tích nhận định

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 02/12 thực hiện bởi IC&T

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật IC&T sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex  sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ý kiến phân tích mới. Anh em hãy...

Xem chi tiết

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 01/12 thực hiện bởi IC&T Phân tích nhận định

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 01/12 thực hiện bởi IC&T

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật IC&T sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex  sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ý kiến phân tích mới. Anh em hãy...

Xem chi tiết

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 29/11 thực hiện bởi IC&T Phân tích nhận định

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 29/11 thực hiện bởi IC&T

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật IC&T sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex  sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ý kiến phân tích mới. Anh em hãy...

Xem chi tiết

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 25/11 thực hiện bởi IC&T Phân tích nhận định

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 25/11 thực hiện bởi IC&T

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật IC&T sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex  sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ý kiến phân tích mới. Anh em hãy...

Xem chi tiết

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 24/11 thực hiện bởi IC&T Phân tích nhận định

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 24/11 thực hiện bởi IC&T

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật IC&T sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex  sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ý kiến phân tích mới. Anh em hãy...

Xem chi tiết

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 23/11 thực hiện bởi IC&T Phân tích nhận định

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 23/11 thực hiện bởi IC&T

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật IC&T sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex  sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ý kiến phân tích mới. Anh em hãy...

Xem chi tiết

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 22/11 thực hiện bởi IC&T Phân tích nhận định

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 22/11 thực hiện bởi IC&T

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật IC&T sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex  sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ý kiến phân tích mới. Anh em hãy...

Xem chi tiết

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 19/11 thực hiện bởi IC&T Phân tích nhận định

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 19/11 thực hiện bởi IC&T

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật IC&T sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex  sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ý kiến phân tích mới. Anh em hãy...

Xem chi tiết

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 18/11 thực hiện bởi IC&T Phân tích nhận định

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 18/11 thực hiện bởi IC&T

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật IC&T sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex  sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ý kiến phân tích mới. Anh em hãy...

Xem chi tiết

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 17/11 thực hiện bởi IC&T Phân tích nhận định

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 17/11 thực hiện bởi IC&T

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật IC&T sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex  sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ý kiến phân tích mới. Anh em hãy...

Xem chi tiết

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 16/11 thực hiện bởi IC&T Phân tích nhận định

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 16/11 thực hiện bởi IC&T

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật IC&T sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex  sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ý kiến phân tích mới. Anh em hãy...

Xem chi tiết

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 15/11 thực hiện bởi IC&T Phân tích nhận định

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 15/11 thực hiện bởi IC&T

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật IC&T sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex  sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ý kiến phân tích mới. Anh em hãy...

Xem chi tiết

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 12/11 thực hiện bởi IC&T Phân tích nhận định

Tổng hợp nhận định Thị trường Tài chính ngày 12/11 thực hiện bởi IC&T

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật IC&T sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex  sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ý kiến phân tích mới. Anh em hãy...

Xem chi tiết