Từ khóa 16 tỷ đô la

Với khối tài sản 16 tỷ đô la, Brian Armstrong hiện là một trong những ...

Câu lạc bộ tỷ phú đã có thêm thành viên mới là Giám đốc điều hành Coinbase, Brian Armstrong.