Từ khóa Binace

Bitcoin rơi xuống mức thấp nhất hơn 7 tuần, chứng khiến hơn 10 tỷ USD ...

Theo Bybt, khối lượng bán tháo Bitcoin đã đạt mức kỷ lục mới, với hơn 1 triệu vị thế bị bán tháo. Tổng cộng, 10 tỷ USD ...