Từ khóa đắt đỏ

Giới giàu tại châu Á chịu chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới

Thượng Hải hiện là thành phố đắt đỏ nhất đối với giới giàu, theo sau là Tokyo, Hồng Kông, Monaco...