Từ khóa Mukesh Ambani

Vì sao tài sản của ông trùm hàng xa xỉ Bernard Arnault tăng gần 100 tỷ ...

Bernard Arnault là một minh chứng cho câu nói: thật tốt khi là một ông trùm hàng xa xỉ, kể cả giữa đại dịch toàn cầu.