Từ khóa ông trùm hàng xa xỉ

Vì sao tài sản của ông trùm hàng xa xỉ Bernard Arnault tăng gần 100 tỷ ...

Bernard Arnault là một minh chứng cho câu nói: thật tốt khi là một ông trùm hàng xa xỉ, kể cả giữa đại dịch toàn cầu.