Từ khóa thao túng tiền tệ

Bloomberg: Trung Quốc thoát cáo buộc thao túng tiền tệ của Mỹ

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ sẽ không đưa Trung Quốc vào danh sách thao túng tiền tệ ...