Từ khóa tiền điện tử

Chủ tịch Fed: 'Tiền số chỉ là phương tiện để đầu cơ!'

Lãnh đạo NHTW chia sẻ với The Economic Club of New York trong cuộc phỏng vấn gần đây: "Tiền điện tử thực sự là phương ...