Từ khóa trái phiếu

Trái phiếu là gì? Phân biệt trái phiếu và cổ phiếu

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền ...