Forex 101 - Mọi điều cần biết về Thị trường Ngoại hối

Nhà cung cấp Alphabook
Tác giả Valerijus Ovsyanikas
document.converter NXB Đại học Kinh tế Quốc dân
Người dịch NXB Đại học Kinh tế Quốc dân
NXB 250
Ngôn ngữ Việt hoá
Năm xuất bản 2012

Giới thiệu về sách

Cuốn sách được bố cục với những câu hỏi và câu trả lời ngay sau đó với rất nhiều ví dụ thực tế và minh họa bằng biểu đồ, đồ thị và hình ảnh. Cuốn sách là lời giải đáp cho hầu hết những câu hỏi mà người tham gia vào các hội thảo và lớp học về thị trường tài chính của tác giả quan tâm nhất. Những nhà kinh doanh mới bắt đầu thường không có cơ hội và thời gian để đến được các hội thảo như vậy...

Nội dung cuốn sách bao gồm 5 phần chính:

Phần 1. Khái niệm và thuật ngữ cơ bản về Thị trường Ngoại hối

Phần 2. Phân tích cơ bản

Phần 3. Phân tích kỹ thuật

Phần 4. Chiến lược kinh doanh 

Phần 5. Tâm lý giao dịch