Giao dịch phân kỳ 1

Nhà cung cấp Invest 318
Tác giả Alexander Elder
document.converter Trần Anh Đức
Người dịch Invest 318
NXB 46
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Năm xuất bản 2012

Giới thiệu về sách

Những gì bạn thấy bề ngoài thường là giả dối – trong giao dịch, cũng như trong cuộc sống. Xu hướng có thể xuất hiện mạnh mẽ, trong khi dưới bề mặt, nó có thể trở nên yếu và sẵn sàng đảo chiều.
 
Chúng ta có các chỉ báo đo lường sức mạnh nội tại của một xu hướng. Đôi khi chúng xác nhận một xu hướng tăng và bảo với bạn rằng OK để giữ hoặc thêm vào các vị thế của bạn. Lúc khác chúng báo hiệu rằng xu hướng là đáng nghi: tốt nhất là thoát ra, chốt lời và thậm chí chuyển từ đánh lên (long) sang đánh xuống (short) hoặc ngược lại.
 
Một sự phân kỳ là sự bất đồng giữa các mô hình của chỉ báo và giá. Chúng ta thấy một phân kỳ tăng ở gần đáy thị trường và một phân kỳ giảm gần đỉnh thị trường. Nhiều nhà giao dịch sử dụng những khái niệm này rất dễ dãi – Tôi muốn làm cho các thuật ngữ quan trọng này trở nên rõ ràng. Mục đích của cuốn sách này là giúp bạn cưỡi lên các xu hướng giá với thái độ tự tin hơn và nhận diện các đảo chiều sắp tới trước khi chúng đánh bại đám đông.