Giao dịch thành công cùng Price Action - Kickstarter

Nhà cung cấp Galen Woods
Tác giả Galen Woods
document.converter Galen Woods
Người dịch Galen Woods
NXB 120
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Năm xuất bản 2014

Giới thiệu về sách

Định nghĩa giao dịch hành động giá
 
Giao dịch hành động giá là quá trình quan sát biến động giá thị trường để dự đoán biến động giá trong tương lai. Mục đích là để giao dịch trên thị trường để kiếm lợi nhuận. Vì nó sử dụng hành động giá trong quá khứ và hiện tại để dự đoán biến động thị trường, nó là một nhánh của phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật truyền thống dựa trên các mẫu biểu đồ như đôi trên / dưới, đầu và vai và cờ.