Giao dịch thành công cùng Price Action - Strategies

Nhà cung cấp Galen Woods
Tác giả Galen Woods
document.converter Galen Woods
Người dịch Galen Woods
NXB 56
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Năm xuất bản 2014

Giới thiệu về sách

Để giao dịch thành công, chúng ta cần một thị trường biến động và thanh khoản. S & P 500 E-mini (ES) và NASDAQ-100 E-mini (NQ) tương lai là những thị trường giao dịch phổ biến trong ngày. Ngoài họ, hợp đồng tương lai E-mini DOW (YM) cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Trong số các hợp đồng tương lai chỉ số vốn chủ sở hữu, khối lượng giao dịch của hợp đồng tương lai YM xếp ngay sau hợp đồng tương lai ES và NQ.