Giao dịch thành công với phân tích liên thị trường

Nhà cung cấp Việt Trader
Tác giả Việt Trader
document.converter Việt Trader
Người dịch Việt Trader
NXB 337
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Năm xuất bản 2008

Giới thiệu về sách

Chương I: Tổng quan về phân tích liên thị trường
Mục đích chƣơng này nhằm giới thiệu với bạn đọc về những vấn đề căn bản nhất trong phân tích liên thị trường (Intermarket analysis- IA) như tiền đề,  khái niệm,  đối tượng nghiên cứu , phương pháp thực hành... Qua đó đề cập đến vai trò của FA như là yếu tố chính  giúp hình thành tâm lý thị trường và xác lập xu hướng của giá, trong khi TA giống như là một nghệ thuật thiên về xác định thời điểm bán, mua.
 
Chương II: Đặc điểm của các đồng tiền chính
Mô tả đặc điểm của mỗi đồng tiền trong rổ tám đồng tiền chính của currency market. Mục đích của chương này là giúp trader có một cái nhìn từ tổng thể đến chi tiết bằng việc nắm vững các đặc trưng căn bản nhất của mỗi đồng tiền cũng như đặc điểm của nền kinh tế tương ứng với đồng tiền đó. Chương này là một phần quan trọng trong việc hình thành cái gọi là bản năng của trader (trader instinct)  , nó cho phép người giao dịch liên hệ các sự kiện xảy ra trong kinh tế đến hành động thị trường (market action) trong một khoảng thời gian cực ngắn. Bản năng này qua thời gian sẽ ngấm vào trader tự nhiên như hơi thở. Đạt đến trình độ này, mọi phân tích cơ bản dù dài dòng, phức tạp đến mấy cũng sẽ chỉ  tựa như một ý nghĩ thoảng qua trong đầu người trader.