Nến Nhật (Phần 1)

Nhà cung cấp Invest 318
Tác giả Steve Nison
document.converter -
Người dịch -
NXB 0
Ngôn ngữ tiếng Việt
Năm xuất bản 0

Giới thiệu về sách

Bạn có muốn học một hệ thống kỹ thuật đó được chắt lọc qua hàng trăm năm sử dụng, nhưng gần như ít được phổ biến? Một hệ thống khá linh hoạt, có thể kết hợp với bất kỳ công cụ kỹ thuật nào của phương Tây? Một hệ thống mang đến cho bạn sự thích thú khi sử dụng như là sức mạnh của nó? Nếu muốn, BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT HÌNH NẾN NHẬT BẢN là thứ bạn cần. Bạn có thể thấy được giá trị của nó qua cuốn sách Nến Nhật 1.

Qua cuốn sách bạn sẽ được biết cặn kẽ hơn 50 mẫu hình giá qua biểu đồ hình nến và sự hình thành của chúng. Đó là nền tảng vững chắc cho phần tiếp theo.Và hơn thế bạn sẽ học cách sử dụng kết hợp biểu đồ hình nến với một số chỉ báo kỹ thuật phương Tây.