Phân tích kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng Metastock

Nhà cung cấp Invest 318
Tác giả Đặng Tài An Trang
document.converter -
Người dịch -
NXB 0
Ngôn ngữ tiếng Việt
Năm xuất bản 0

Giới thiệu về sách

Phân tích kỹ thuật là gì? 

 

Lý thuyết Dow.
 
Nội dung của phân tích kỹ thuật. 
 
Sử dụng phân tích kỹ thuật như thế nào? 
 
Định dạng đồ thị.
 
Một số chỉ báo kỹ thuật.
 
USử dụng phần mềm Metastock.
 
Dữ liệu: cổ phiếu trên TTGDCK TPHCM và Hà Nội.