Phương pháp đầu tư Warren Buffet

Nhà cung cấp Invest 318
Tác giả ROBERT G. HAGSTROM
document.converter -
Người dịch Nhà xuất bản Lao Động
NXB 220
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Năm xuất bản 0

Giới thiệu về sách

Phương pháp đầu tư Warren Buffett tóm tắt sự nghiệp và đưa ra ví dụ về những kỹ thuật và phương pháp đầu tư của ông cùng với những nhân vật quan trọng đương thời. Cuốn sách trình bày chi tiết những quyết định đầu tư quan trọng đã tạo ra mức lợi nhuận kỷ lục có một không hai của Buffett. Đặc biệt, cuốn sách còn bao hàm những suy nghĩ và triết lý của một nhà đầu tư luôn kiếm tiền bằng cách sử dụng những công cụ sẵn có đối với mọi công dân, bất kể họ thuộc tầng lớp nào.