Price Action Avançado Para Forex

Nhà cung cấp Invest 318
Tác giả Márcio Santos
document.converter -
Người dịch -
NXB 0
Ngôn ngữ tiếng Việt
Năm xuất bản 0

Giới thiệu về sách

Cuốn sách sẽ giúp trader đi từ cái khái niệm cơ bản đến kiến thức chuyên sâu của Forex đến cá mô hình cơ bản về phân tích nến, vùng hỗ trợ và kháng cự (S + R), PSL và hoạt động đảo ngược, hoạt động đột phá, mục tiêu và dừng, đường xu hướng. Nếu bạn muốn khả năng trading của mình nên một tầm cao mới thì xin thông báo cuốn sách này là tất cả những thứ bạn cần.