SÓNG ELLIOTT NÂNG CAO

Nhà cung cấp Invest 318
Tác giả Sưu tầm
document.converter Sưu tầm
Người dịch Sưu tầm
NXB 182
Ngôn ngữ tiếng Việt
Năm xuất bản 0

Giới thiệu về sách

Elliot Wave là một tập hợp các kỹ thuật phức tạp. Khoảng 60% trong số những kỹ thuật rất rõ ràng và dễ sử dụng. 40% còn lại rất  khó để xác định, đặc biệt là cho người mới bắt đầu. Cách tiếp cận thực tế và bảo thủ là sử dụng 60% mà là rõ ràng, Khi phân tích là không rõ ràng, tại sao khòng tìm một thị trường phù hợp với một mô hình sóng Elliott dễ dàng hơn để xác định?

"Từ năm chiến đầu trận chiến này, tôi đã đưa ra cách tiếp cận thực tiễn sau đây để sử dụng các nguyên tác Elliott Wave trong giao dịch."