The Big Trade - Giao dịch lớn

Nhà cung cấp Invest 318
Tác giả PETER PHẠM
document.converter -
Người dịch NXB Thế Giới
NXB 150
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Năm xuất bản 0

Giới thiệu về sách

Giống như mọi nhà đầu tư, tôi đã kỳ vọng rất nhiều về sự triển vọng của nền kinh tế và xu hướng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tôi tin tưởng sự bùng nổ của ngành thông tin tài chính sẽ là một xu thế tất yếu trong bối cảnh đó nhằm cải thiện tính minh bạch của thị trường. Nhưng tôi đã lầm, một năm sau đó cơn bão tài chính toàn cầu bắt đầu cuốn phăng tất cả, không những những thành tựu của nền kinh tế trong những năm trước đó mà còn tất cả tài sản tôi tích góp. Người ta thường nói, may mắn chính là nơi mà sự chuẩn bị có thể gặp được cơ hội, còn đối với tôi và thị trường chứng khoán, sự bất hạnh đến tận cùng dường như xảy ra khi các yếu tố hiểm họa ập đến và bạn lại hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Tuy nhiên khi nhìn lại, chúng ta học được nhiều từ những thất bại hơn thành công. Chính trong những đau khổ tận cùng của thất bại, chúng ta mới có cơ hội để chiêm nghiệm lại những gì chúng ta đã suy nghĩ và thực hiện. Những khó khăn trong giai đoạn sống còn đó cộng với những kỹ năng phân tích giao dịch chứng khoán mà tôi đã hình thành và thực hiện ở thị trường New York, Toronto đã giúp tôi viết nên quyển sách The Big Trade (Tựa sách tiếng Việt là Giao dịch Lớn). Đây là quyển sách viết về các kỹ thuật giao dịch chứng khoán, nhưng đằng sau đó là những câu chuyện không chỉ có ý nghĩa cho tôi mà còn cho các bạn, cho những thứ mà tất cả chúng ta đã và đang mong muốn sẽ trải qua trong đời.