TƯ DUY NHANH CHẬM

Nhà cung cấp Invest 318
Tác giả Daniel Kehlmann
document.converter -
Người dịch Công ty Sách Alpha
NXB 647
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Năm xuất bản 0

Giới thiệu về sách

Cuốn sách có tựa đề là Tư duy nhanh và chậm (Thinking fast and slow). Tuy là sách dành cho đại chúng, nhưng trong đó tác giả thuật lại những nghiên cứu tâm lý và xã hội học được thiết kế một cách thông minh và kết quả làm cho bạn phải suy nghĩ lại chính mình. Chẳng hạn như chúng ta vẫn tưởng rằng con người vốn đầy lý trí, quyết định có suy tính cẩn thận, nhưng Daniel Kahneman và Amos Tversky đã chứng minh trong cuộc sống hàng ngày và cả đời sống kinh tế, chúng ta thường quyết định một cách thiếu nhất quán, cảm tính, và chủ quan. Kahneman chứng minh rằng chúng ta tệ hơn những gì chúng ta tưởng: đó là chúng ta không biết những gì chúng ta không biết!