ICAT GROUP

Tầm nhìn VÀNG 2021: Đã mất ĐIỂM MUA DÀI HẠN ?

Nội dung

Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội Buy limit tại vùng giá 1750 USD/oz, đây cũng là điểm mua dài hạn đẹp nhất của vàng mà VFI TEAM đã đưa ra trong 2020. Trong năm 2021, mục tiêu dài hạn dự đoán Vàng sẽ tiếp cận lại đỉnh cũ 2075 USD/oz.

Hãy cùng Admin Quốc Trần - VFI TEAM đưa ra nhận định cho chiến lược giao dịch vàng năm 2021:

- VFI TEAM -

--------------------

#Invest318 #VFITeam #VFIGroupTeam#VFI_Training_Center