Tiền điện tử

Team Yearn.finance đề xuất đúc thêm 225 triệu đô la YFI

Nội dung

Các thành viên cộng đồng và những người đóng góp đang tiến tới với kế hoạch xây dựng ngân quỹ và khuyến khích các nhà phát triển tại Yearn finance.

Sau một tuần tranh luận gay gắt, một team với 11 tác giả gồm các cộng tác viên cốt lõi của Yearn.finance và các thành viên cộng đồng đã đệ trình đề xuất tăng nguồn cung thêm 6,666 YFI, giá trị ước tính khoảng 225 triệu đô la theo giá hiện tại.

Đề xuất là đỉnh điểm của cuộc thảo luận rộng rãi hơn về các ưu đãi của nhà phát triển đối với dự án Vault lợi nhuận ban đầu của DeFi. Trong khi trên Twitter xoay quanh meme và cách gọi tên, trên diễn đàn quản trị của Yearn, cuộc tranh luận về ưu và nhược điểm của một xưởng đúc tiền phức tạp hơn nhiều.

Các thành viên cộng đồng đã phân tích việc phân bổ token cho team của các nền tảng DeFi phổ biến như Aave, Synthetix và 1inch, có xu hướng dự trữ khoảng một phần tư nguồn cung token cho các thành viên trong team và những người đóng góp, cũng như nắm giữ ngân quỹ cho các dự án này, ngân quỹ có thể được định giá cao tới 4 tỷ đô la cho các dự án như Uniswap.

Ngược lại, Yearn có ngân quỹ 500,000 đô la và 0% nguồn cung YFI được dành để khuyến khích team trong sự kiện khai thác thanh khoản “ra mắt công bằng” của dự án.

Mặc dù sự ra mắt công bằng đã thu hút một cộng đồng nhiệt thành, nhưng team nghiên cứu hiện tranh luận rằng việc thiếu nguồn lực khiến cho việc cạnh tranh hiệu quả với các dự án có thể thu hút nhân tài hàng đầu bị thu hút bởi các dự án khác với các đề nghị hấp dẫn hơn hoặc mất hứng thú do không được khuyến khích.

Đề xuất đúc token tìm cách khắc phục những sai sót này. Đề xuất, được gọi là “tương lai tài trợ của Yearn”, kêu gọi đúc một lần 6,666 YFI, tăng nguồn cung 30,000 hiện tại của nó lên 22%.

Trong số 6,666 YFI đó, 4,444 YFI (khoảng 150 triệu đô la) sẽ được sử dụng để thành lập ngân quỹ do quỹ hoạt động giám sát (Operations Fund) và chịu sự quản lý của Yearn, số 2,222 YFI còn lại sẽ được sử dụng để bồi thường cho những người đóng góp hiện tại và ban đầu. Một “Nhóm bồi thường” sẽ được triệu tập để xác định cấu trúc chính xác của việc phân phối 2,222 YFI.

Một cộng tác viên cốt lõi bán ẩn danh và đồng tác giả của đề xuất “tương lai tài trợ của Yearn” Tracheopteryx nói rằng, nhóm công tác bồi thường sẽ trình bày một bức tranh đầy đủ hơn về cách các token bồi thường sẽ được giải ngân trong tương lai, nhưng kế hoạch “chắc chắn” sẽ bao gồm một lịch trình cạnh tranh để bảo vệ thị trường YFI.

Ông nói: “Rất nhiều ý tưởng đang được thảo luận, mục tiêu là bảo vệ những người nắm giữ YFI khỏi việc bán phá giá thông qua tranh chấp, đồng thời tìm ra thứ gì đó phù hợp với tốc độ của DeFi. Chúng tôi muốn nhóm làm việc bao gồm cả những người đóng góp cốt lõi và cộng đồng khao khát sẽ được giám sát bởi multisig”.

Chỉ mới hai giờ, đề xuất đã thu hút hơn một trăm phiếu đồng ý / không, với hơn ba phần tư số cử tri ủng hộ kế hoạch. Vào cuối tuần, đề xuất có thể sẽ được tiến hành như một YIP chính thức mà chủ sở hữu YFI có thể bỏ phiếu.

Tracheopteryx đã từng nói rằng, quá trình tranh luận cuối cùng đã trở thành một quá trình tiếp thêm sinh lực.

“Luôn có nhiều tiếng ồn và xung đột trong những thời điểm này, nhưng tôi cảm động hơn rất nhiều bởi năng lượng sáng tạo tích cực bùng nổ trong mạng lưới của chúng tôi”.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Phong Nguyễn

Chuyên gia nhận định của ICAT GROUP
3 năm phân tích tin tức thị trường ngoại hối
Biên tập viên nội dung của Invest318