Tiêu điểm ngoại hối - Tin Forex cập nhật nóng hổi

Thống đốc PBOC Yi: Trung Quốc cần thực hiện cách tiếp cận tiền tệ và quy định dựa trên thị trường

Nội dung

Đầu thứ Năm, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (POBC), Yi Gang đã có bài phát biểu. Bình luận của ông, được chia sẻ bởi phóng viên Anthony Barton của MNI gợi ý những thay đổi cơ bản trong vai trò tương lai của ngân hàng trung ương Trung Quốc.

Ngoài việc ngăn chặn thâm hụt tài chính kiếm tiền, ông còn thúc đẩy ổn định tiền tệ và việc làm hợp lý trong số các vấn đề khác.

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (POBC), Yi Gang: Trung Quốc sẽ thiết lập một hệ thống ngân hàng trung ương hiện đại, ưu tiên ổn định tiền tệ, việc làm hợp lý, ổn định tài chính và cán cân thanh toán.

— Anthony Barton (@ABartonMacro) 24/12/2020

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (POBC), Yi Gang: Trung Quốc cần thực hiện cách tiếp cận tiền tệ và quy định dựa trên thị trường với PBOC để duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh.

— Anthony Barton (@ABartonMacro) 24/12/2020

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (POBC), Yi Gang: Trung Quốc sẽ ngăn chặn thâm hụt tài khóa tiền tệ bằng cách xây dựng một hệ thống quản lý ngân sách tài chính của ngân hàng trung ương độc lập và rủi ro tín dụng doanh nghiệp không được ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán của PBoC và tiền tệ..

— Anthony Barton (@ABartonMacro) 24/12/2020

Tác động đối với thị trường Forex

Trong bối cảnh giao dịch khối lượng thấp vào cuối năm, cùng với sự chú ý lớn của các bên tham gia thị trường đối với các tiêu đề Brexit, nhận xét từ Thống đốc PBOC không thể đưa ra bất kỳ động thái lớn nào của AUD/USD và USD/CNY. Hiện cả hai cặp đều tích lũy các động thái gần đây từ đỉnh và đáy trong ngày tương ứng trong khi đạt mức 0,7585 và 6,53 theo thứ tự đó.