Website đánh giá sàn

Đánh giá sàn

Thông tin sàn

Ngôn ngữ
Tiếng anh/ Tiếng việt
Phần mềm
MT4/MT5

Website chính thức
Tiền gửi tối thiểu
100$
Đòn bẩy
500/1
Loại sàn
Sàn đỏ

Chi tiết sàn

Tên đầy đủ của công ty :

Tên Công ty viết tắt :

USGFX

Đăng ký tại quốc gia :

Giấy phép :

Hộp thư dịch vụ CSKH :

Số điện thoại dịch vụ chăm sóc khách hàng :