Tiền điện tử

Thủ tướng xếp Công nghệ Blockchain thuộc Danh mục công nghệ được ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng

Nội dung

Ngày 16 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định “Ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư “, theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cụ thể, Danh mục công nghệ ưu tiên của từng lĩnh vực. Lĩnh vực công nghệ số: Trí tuệ nhân tạo; Internet vạn vật; công nghệ phân tích dữ liệu lớn; công nghệ blockchain; điện toán đám mây, điện toán lưới, điện toán biên; điện toán lượng tử; công nghệ mạng thế hệ sau; thực tại ảo, thực tại tăng cường, thực tại trộn; công nghệ an ninh mạng thông minh, tự khắc phục và thích ứng; bản sao số; công nghệ mô phỏng nhà máy sản xuất; nông nghiệp chính xác.

Nguồn: Văn Bản Pháp Luật

Ngoài ra còn có các lĩnh vực khác như vật lý, công nghệ sinh học, năng lượng và môi trường.

Tuy Việt Nam chưa công nhận Bitcoin và các loại tiền điện tử khác, nhưng Việt Nam là quốc gia có lượng truy cập vào các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Đông Nam Á.

Thạch Sanh

Theo Tạp Chí Bitcoin