Phân tích Forex cặp GBP/USD: sự tăng giá của Sterling sẽ được kiểm tra trước cuộc họp Brexit tuần tới

Phân tích Forex cặp AUD/USD: phản ứng trước quyết định tỷ lệ lãi suất RBA

Tổng hợp nhận định Forex ngày 03/07 - thực hiện bởi VFI TEAM

Phân tích Forex cặp AUD/NZD: Mô hình đầu vai đảo ngược đang được nhìn thấy trên biểu đồ

Tổng hợp nhận định Forex ngày 02/07 - thực hiện bởi VFI TEAM

Phân tích Forex cặp USD/CAD ngày 02/07: đảo chiều từ mức thấp tháng 3