Kĩ thuật

Cặp USD/CAD ngày 19/11/2019: một lần nữa nhắm đến SMA 200 ngày

Cặp EUR/USD ngày 18/11/2019: mở rộng khả năng phục hồi từ Fibo 61,8%

Cặp EUR/USD ngày 15/11/2019: SMA 50 hạn chế sự phục hồi ngay lập tức

Cặp EUR/USD ngày 14/11/2019: Giữ dưới mức SMA-200

Cặp AUD/JPY ngày 13/11/2019: Phá vỡ 4H 100MA

Cặp NZD/USD ngày 12/11/2019: Giảm sau dữ liệu lạm phát RBNZ

Cặp USD/JPY ngày 11/11/2018: Người bán tìm kiếm mục tiêu dưới mức 109.00

Cặp EUR/USD ngày 11/11/2019: Bám sát 38,2% Fibo, dưới SMA 50 ngày

Cặp USD/JPY: Nhấp nháy đỏ dưới MA 200 ngày, giảm hơn 20 pips ở phiên Á

Cặp USD/CAD ngày 7/11/2019: Fibo 50%, SMA 200 một lần nữa thách thức Bulls