Kĩ thuật

Cặp USD/CAD ngày 20/11/2019: đối đầu với SMA 200 ngày

Cặp USD/CAD ngày 19/11/2019: một lần nữa nhắm đến SMA 200 ngày

Cặp EUR/USD ngày 18/11/2019: mở rộng khả năng phục hồi từ Fibo 61,8%

Cặp EUR/USD ngày 15/11/2019: SMA 50 hạn chế sự phục hồi ngay lập tức

Cặp EUR/USD ngày 14/11/2019: Giữ dưới mức SMA-200

Cặp AUD/JPY ngày 13/11/2019: Phá vỡ 4H 100MA