Tiền điện tử

Top 5 coin bị vùi dập thảm hại nhất tuần qua: AAVE, YFI, UNI, ONT, OMG

Nội dung

Bitcoin tuần này đã đi ngang khá nhiều nhưng cũng đã ghi nhận mức tăng giá 5.34%. Ngược lại, một tuần không quá đẹp đối với các altcoin. Tất cả các altcoin hàng đầu đều giảm gần 10% hoặc hơn khi chúng bị đầu hàng ngày hôm nay.

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét 5 altcoin hoạt động kém nhất.

Aave đã giảm tổng cộng 26.92% trong tuần này khi chạm mức giá 30.6 đô la hiện tại. Tiền điện tử đã gặp khó khăn trong suốt tháng 10 khi bắt đầu tháng với mức 60 đô la. Từ đó, nó bắt đầu đi xuống thấp hơn, giảm xuống dưới $ 50 và tiếp tục xa hơn về mức $ 40.

Tuần này, AAVE bắt đầu tuần bằng cách cố gắng phá vỡ ngưỡng kháng cự tại $ 21,91 (mức Fib .236). Nó đã tăng vọt lên cao hơn nhưng không thể đóng cây nến hàng ngày trên mức này, điều này khiến nó đảo chiều và đi xuống thấp hơn. Nó tiếp tục giảm xuống dưới mức hỗ trợ ở mức 35 đô la và tạo ra mức giá mới trong tháng 10 dưới 30 đô la khi chạm ngưỡng hỗ trợ Fib .786 xung quanh mức 28 đô la.

Kể từ đó, nó đã tăng cao hơn một chút để giao dịch ở mức 30.6 đô la ngày hôm nay.

Sắp tới, nếu người bán tiếp tục đẩy giá quay trở lại dưới mức 30 đô la, thì mức hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức 28,16 đô la (0,786 Fib). Bên dưới mức này, hỗ trợ nằm ở mức $ 25, $ 23,15 (mức Fib mở rộng 1,414) và $ 20,21 (mức Fib 0,886). Dưới $ 20, hỗ trợ bổ sung được tìm thấy ở mức $ 15,75, $ 13,40 và $ 12.

Mặt khác, nếu bên mua tiếp tục tăng cao hơn, thì mức kháng cự mạnh đầu tiên nằm ở mức $ 35. Tiếp theo là mức kháng cự tại $ 40, $ 41,90 (Fib .236)và $ 50.

Top 5 coin te nhat 3

YFI đã giảm 26.35% trong tuần này để đạt mức 10.872 USD vào thời điểm viết bài. Đồng tiền này đã bắt đầu giao dịch trong tuần này ở mức 14.450 đô la khi nó vật lộn để phá vỡ ngưỡng kháng cự ở mức Fib 0,236. Từ đó, nó bắt đầu đi xuống thấp hơn nhiều khi nó đã phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ ở mức 12.123 đô la (0,786 Fib) vào ngày hôm qua.

Hôm nay, chúng ta có thể thấy rằng YFI đã giảm xuống mức 9.670 đô la trước khi người mua tập hợp lại để đưa nó trở lại trên 10.000 đô la.

Sắp tới, nếu người bán đẩy trở lại dưới 11.000 đô la một lần nữa, hỗ trợ nằm ở mức 10.000 đô la và 9.670 đô la. Bên dưới mức này, hỗ trợ nằm ở mức $ 8,070 (0,886 Fib), $ 7,843, $ 6,640 và $ 6.000.

Ở phía tăng, mức kháng cự mạnh đầu tiên nằm ở mức $ 12,123. Trên mức này, mức kháng cự được kỳ vọng ở mức 14.000 đô la, 14.450 đô la (0,236 Fib giảm), 18.000 đô la và 19.000 đô la (thoái lui 0,382 Fib giảm).

Top 5 coin te nhat 4

UNI đã giảm 20.75% trong tuần này, hiện giao dịch ở mức 2,37 đô la. Đồng tiền này đã được giao dịch trên $ 3 vào đầu tuần nhưng đã vật lộn để vượt qua mức $ 3,15 và bắt đầu xuống thấp hơn. UNI đã tìm thấy hỗ trợ ở mức 2,58 đô la cho phép nó phục hồi, nhưng nó đã gặp ngưỡng kháng cự tại đường xu hướng giảm dài hạn.

UNI sau đó tiếp tục đi xuống dưới mức 3,5 đô la khi nó đạt đến mức hỗ trợ hiện tại xung quanh mức 2,32 đô la (Fib mở rộng 1,272).

Trong tương lai, nếu người mua có thể đẩy cao hơn từ đây, mức kháng cự đầu tiên nằm ở mức 2,58 đô la. Tiếp theo là vùng kháng cự tại đường xu hướng giảm. Trên đường xu hướng này, ngưỡng kháng cự được tìm thấy ở mức 2,8 đô la, 3 đô la và 3,15 đô la.

Mặt khác, nếu người bán đẩy xuống dưới 2,32 đô la, mức hỗ trợ đầu tiên được kỳ vọng là 2 đô la. Sau đó, hỗ trợ có thể được tìm thấy ở mức $ 1,87, $ 1,60 và $ 1,46.

Top 5 coin te nhat 5

ONT đã giảm 17.31% trong suốt tuần qua khi giao dịch ở mức 0,44 đô la. Đồng tiền này đã bị ảnh hưởng kể từ giữa tháng 9 khi nó không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự mạnh xung quanh 0,9 đô la. Tuần này, ONT đã giao dịch trên $ 0,5 trước khi nó bắt đầu đi xuống thấp hơn.

Người mua đã cố gắng bảo vệ mức hỗ trợ ở mức 0,51 đô la (0,618 Fib) nhưng cuối cùng người bán đã đẩy xuống dưới mức này. Đồng tiền tiếp tục giảm cho đến khi hỗ trợ được tìm thấy hôm nay ở mức $ 0,422 (Fib mở rộng 1,414).

Sắp tới, nếu người bán tiếp tục đẩy ONT xuống thấp hơn nữa, mức hỗ trợ đầu tiên dự kiến ​​là $ 0,4. Bên dưới mức này, hỗ trợ nằm ở mức 0,38 đô la (0,786 Fib), 0,352 đô la (Fib mở rộng 1,618) và 0,3 đô la (0,886 Fib).

Mặt khác, nếu người mua tập hợp lại và đẩy lên cao hơn, mức kháng cự dự kiến ​​là $ 0,472, $ 0,5 và $ 0,55 và $ 0,578.

Top 5 coin te nhat 6

OMG đã giảm 16.32% trong tuần này để giao dịch ở mức 2,9 đô la hiện tại – được cung cấp bởi mức Fib 0,786. Tiền điện tử đã được giao dịch quanh mức 3,51 đô la vào đầu tuần khi nó bắt đầu xuống thấp hơn. Đồng tiền này đã khá ổn trong suốt tháng 10 vì nó dao động giữa $ 4,17 và mức hỗ trợ $ 2,75.

OMG hiện vẫn được coi là khá trung lập nhưng việc phá vỡ dưới mức 2,56 đô la (mức thấp nhất của tháng 9) sẽ khiến coin giảm giá.

Sắp tới, nếu bên bán phá vỡ dưới 2,75 đô la (0,786 Fib), mức hỗ trợ đầu tiên dự kiến ​​sẽ ở mức thấp nhất trong tháng 9 ở mức 2,56 đô la. Nếu phe gấu tiếp tục đẩy dưới mức 2,5 đô la, hỗ trợ được tìm thấy ở mức 2,38 đô la, 2,13 đô la (0,886 Fib), 2,10 đô la và 2,00 đô la. Hỗ trợ thêm nằm ở mức $ 1,76 và $ 1,50.

Ở phía tăng, mức kháng cự đầu tiên được kỳ vọng là $ 3. Trên mức này, mức kháng cự nằm ở mức $ 3,51, $ 4,00 và $ 4,17 (Fib .236).

Disclaimer: Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Annie

Theo Coincodex