Tiêu điểm ngoại hối - Tin Forex cập nhật nóng hổi

Tỷ lệ đảo ngược rủi ro của USD/INR giảm xu hướng tăng giá

Nội dung

Tỷ lệ đảo ngược rủi ro một tháng đối với USD/INR, đo lường chênh lệch giữa giá mua và bán, đã giảm xuống gần 0 trong tuần này, cho thấy nhu cầu mua hoặc cược tăng giảm. Nói cách khác, thị trường quyền chọn đã xóa bỏ xu hướng tăng giá.

Chỉ số này đạt đỉnh ở mức 0,725 vào đầu tháng 11 và đã giảm kể từ đó. Việc di chuyển xuống dưới 0 có nghĩa là các quyền chọn bán hoặc cược giảm hiện đang thu hút giá (hoặc nhu cầu) cao hơn so với quyền chọn mua.

Cặp USD/INR hiện ở mức 73,65 so với mức 74,91 vào đầu tháng 11.