Tiêu điểm ngoại hối - Tin Forex cập nhật nóng hổi

USD/JPY: Rủi ro vẫn là giảm giá và cuối cùng sẽ kiểm tra mức 104,00 – Credit Suisse

Nội dung

Sức mạnh của USD/JPY đã được giới hạn ở 'đường viền cổ' lên các mức đỉnh ở 105,03/10 và nhóm nhà phân tích Credit Suisse vẫn dự kiến cặp tiền sẽ giữ xu hướng giảm và cuối cùng sẽ kiểm tra mức thấp nhất của tháng 9 là 104,00.

Trích dẫn chính

“Sức mạnh của USD/JPY đã bị giới hạn ở ‘đường viền cổ’ lên các mức cao nhất và đường trung bình 13 ngày ở mức 105,03/10 và với xu hướng giảm từ đầu tháng 7 vẫn còn nguyên vẹn, rủi ro tổng thể vẫn là giảm giá.”

“Mức hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy ở 104,65, sau đó là đường xu hướng tăng ở mức 104,53/47. Ở bên dưới mức này, cặp tiền dự kiến sẽ di chuyển đến 104,34 và sau đó là 'mục tiêu hàng đầu được đo lường' và mức thấp nhất trong tháng 9 ở 104,00. Trong khi chúng tôi mong đợi người mua sẽ xuất hiện ở đây một lần nữa, sự phá vỡ dưới mức này sẽ cho thấy chúng ta đang dự kiến một ​​mức giảm mạnh hơn với mức hỗ trợ được thấy tiếp theo được nhìn thấy ở mức thoái lui 78,6% của đợt tăng 202 ở 103,43.”

"Một động thái tăng lên trên 105,03/10 sẽ cảnh báo về sự phục hồi sâu hơn với mức kháng cự tiếp theo được nhìn thấy ở 105,17/19, sau đó là 105,33, nhưng với rủi ro tổng thể vẫn là giảm giá khi ở dưới 105,65/75."