Tiền điện tử

Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc cân nhắc sử dụng công nghệ blockchain để tạo ra “thế hệ tiếp theo của cơ sở hạ tầng tài chính”

Nội dung

Một quan chức cấp cao từ Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) đã nhấn mạnh việc áp dụng công nghệ blockchain vào các thử nghiệm quy định tại các thị trường chứng khoán khu vực của nước này, trang AZCoin News đưa tin hôm nay.

Tao Qian, người đứng đầu bộ phận regtech của CSRC, nói rằng cơ quan này hiện đang khám phá việc áp dụng các hình thức fintech khác nhau, bao gồm cả công nghệ blockchain vào các thị trường chứng khoán trong khu vực để tạo ra “thế hệ cơ sở hạ tầng tài chính tiếp theo”.

Theo Tao, thị trường chứng khoán khu vực ở Trung Quốc cung cấp một nền tảng thử nghiệm tuyệt vời cho các hình thức fintech và regtech mới, đồng thời các thử nghiệm cũng giúp cải thiện các thị trường này và xúc tiến việc cấp vốn cho các doanh nghiệp nhỏ tại địa phương.

Tao nói: “Tất cả chúng ta đều biết rằng so với các thị trường bảng mạch chính, một số thị trường chứng khoán trong khu vực thiếu phát triển và có vẻ tương đối ngoại vi. “Bằng cách bắt đầu các thử nghiệm đổi mới của fintech ở ngoại vi, chúng tôi cảm thấy rằng rủi ro có thể kiểm soát được và các tác động cận biên cũng cao hơn”.

Vị quan chức CSRC nói rằng Ủy ban đã tạo ra một hệ thống blockchain “kiến trúc kép”, bao gồm “chuỗi quy định trung tâm” của CSRC ở cấp cao hơn và chuỗi hoạt động địa phương ở cấp thấp hơn.

Tao nói: “CSRC chịu trách nhiệm phát triển chuỗi quy định và chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ quản lý, trong khi chuỗi hoạt động địa phương được phát triển độc lập bởi các thị trường chứng khoán trong khu vực và đảm nhận các công việc vận hành và thương mại cụ thể”.

Thạch Sùng

Theo AZCoin News