tr?id=2361625684118823&ev=PageView&noscript=1

VFI Team

Tổng hợp nhận định Forex ngày 26/01 - thực hiện bởi VFI TEAM

Tổng hợp nhận định Forex ngày 26/01 - thực hiện bởi VFI TEAM

09:29 26/01/2021

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật VFI Team sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex trước 10h sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ...

Tổng hợp nhận định Forex ngày 25/01 - thực hiện bởi VFI TEAM

Tổng hợp nhận định Forex ngày 25/01 - thực hiện bởi VFI TEAM

09:20 25/01/2021

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật VFI Team sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex trước 10h sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ...

Phân tích Forex - Gold cuối tháng 1/2021: BTC - Vàng tích lũy, Cẩn thận chứng khoán điều chỉnh.

Phân tích Forex - Gold cuối tháng 1/2021: BTC - Vàng tích lũy, Cẩn thận chứng khoán điều chỉnh.

08:48 25/01/2021

Tuần này bắt đầu từ ngày 25/1 đến hết ngày 29/1, Thị trường Tiền tệ sẽ không có xu hướng chốt lời nhiều nhưng các nhà đầu tư cần phải lưu ý thị trường hàng hóa ...

Tổng hợp nhận định Forex ngày 22/01 thực hiện bởi VFI TEAM

Tổng hợp nhận định Forex ngày 22/01 thực hiện bởi VFI TEAM

09:35 22/01/2021

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật VFI Team sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex trước 10h sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ...

Tổng hợp nhận định Forex ngày 21/01 - thực hiện bởi VFI TEAM

Tổng hợp nhận định Forex ngày 21/01 - thực hiện bởi VFI TEAM

09:12 21/01/2021

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật VFI Team sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex trước 10h sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ...

Tổng hợp nhận định Forex ngày 20/01 - thực hiện bởi VFI TEAM

Tổng hợp nhận định Forex ngày 20/01 - thực hiện bởi VFI TEAM

09:37 20/01/2021

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật VFI Team sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex trước 10h sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ...

Tổng hợp nhận định Forex ngày 19/01 - thực hiện bởi VFI TEAM

Tổng hợp nhận định Forex ngày 19/01 - thực hiện bởi VFI TEAM

09:14 19/01/2021

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật VFI Team sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex trước 10h sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ...

Tổng hợp nhận định Forex ngày 18/01- thực hiện bởi VFI TEAM

Tổng hợp nhận định Forex ngày 18/01- thực hiện bởi VFI TEAM

09:25 18/01/2021

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật VFI Team sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex trước 10h sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ...

Tổng hợp nhận định Forex ngày 15/01 - thực hiện bởi VFI TEAM

Tổng hợp nhận định Forex ngày 15/01 - thực hiện bởi VFI TEAM

09:40 15/01/2021

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật VFI Team sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex trước 10h sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ...

Tổng hợp nhận định Forex ngày 14/01 - thực hiện bởi VFI TEAM

Tổng hợp nhận định Forex ngày 14/01 - thực hiện bởi VFI TEAM

09:40 14/01/2021

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật VFI Team sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex trước 10h sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ...

Tổng hợp nhận định Forex ngày 13/01 - thực hiện bởi VFI

Tổng hợp nhận định Forex ngày 13/01 - thực hiện bởi VFI

08:56 13/01/2021

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật VFI Team sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex trước 10h sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ...

Tổng hợp nhận định Forex ngày 12/1 - thực hiện bởi VFI TEAM

Tổng hợp nhận định Forex ngày 12/1 - thực hiện bởi VFI TEAM

09:37 12/01/2021

Để thuận tiện cho anh em Trader, đội ngũ phân tích kỹ thuật VFI Team sẽ tổng hợp và đưa ra các nhận định Forex trước 10h sáng mỗi ngày và liên tục cập nhật các ...