Tin chứng khoán

VNDirect báo lãi công ty mẹ tăng 78% lên 689 tỷ đồng trong năm 2020

Nội dung

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý IV/2020 với doanh thu hoạt động đạt gần 722 tỷ đồng, tăng 96% và lợi nhuận sau thuế tăng 74% lên 243 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. 

Trong quý IV/2020, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) mang lại khoản thu lớn nhất cho VNDirect khi tăng tới 6,5 lần lên 334,5 tỷ đồng. Doanh thu môi giới chứng khoán đạt 118 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu và lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn không biến động mạnh so với cùng kỳ năm 2019, lần lượt đạt 113,5 tỷ đồng và 99 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán âm 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 4,5 tỷ đồng. 

Cùng với sự tăng trưởng về doanh thu, chi phí hoạt động của VNDirect trong quý IV/2020 cũng tăng hơn 14 lần lên 187 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ tăng 387,5% lên 117 tỷ đồng. 

VNDirect báo lãi công ty mẹ tăng 78% lên 689 tỷ đồng trong năm 2020- Ảnh 1.

(Nguồn: Linh Giang tổng hợp từ BCTC quý IV/2020 của VNDirect).

Tính chung cả năm 2020, VNDirect báo cáo doanh thu hoạt động đạt 2.095 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế công ty mẹ lần lượt tăng 76% và 78% lên 853 tỷ đồng và 689 tỷ đồng. 

Theo giải trình của công ty, kết thúc phiên giao dịch cuối năm 2020, VN-Index đã vượt mốc 1.103 điểm, tương đương mức tăng 21,95% trong quý IV/2020. Điều này dẫn tới việc gia tăng mạnh lợi nhuận từ các khoản đầu tư FVTPL. Tổng giá trị giao dịch trong quý IV/2020 tăng hơn 86% so với cùng kỳ năm ngoái đã giúp doanh thu từ hoạt động môi giới của công ty tăng trên 125%.

Bên cạnh đó, sự tăng đột biến của doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hàng chứng khoán cũng đóng góp đáng kể vào sự chênh lệch doanh thu quý IV/2020 so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của VNDirect đạt 14.613 tỷ đồng, tăng 26% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản cho vay tăng 1,6 lần lên 4.706 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) và tài sản tài chính FVTPL lần lượt giảm 40% và 15% xuống còn 3.325 tỷ đồng và 967 tỷ đồng. 

Tài sản dài hạn tăng từ 447 tỷ đồng lên đến 1.855 tỷ đồng, chủ yếu do tăng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn từ 105 tỷ đồng lên 1.530 tỷ đồng.

Phong Nguyễn

Chuyên gia nhận định của ICAT GROUP
3 năm phân tích tin tức thị trường ngoại hối
Biên tập viên nội dung của Invest318