Now Loading

Phân tích Forex AUD/USD: tiếp tục xu hướng giảm, có khả năng giảm mạnh xuống vùng 0,7085/43

Phân tích Forex AUD/USD: tiếp tục xu hướng giảm, có khả năng giảm mạnh xuống vùng 0,7085/43
Image by: INVEST 318

Giai đoạn tích lũy ngắn hạn của AUD/USD đã kết thúc khi cặp tiền này giảm xuống dưới 0,74. Các nhà kinh tế tại Credit Suisse duy trì quan điểm giảm giá cốt lõi của họ về 0,7209 - mức thoái lui 78,6% của đợt tăng từ tháng 11 năm ngoái.

Ngưỡng kháng cự ở 0,7507 sẽ giới hạn

“Với một mức đỉnh quan trọng đang có sẵn, chúng tôi duy trì quan điểm giảm giá cốt lõi của mình với ngưỡng hỗ trợ phụ tiếp theo ở 0,7379/72, sau đó là 0,7338 và 0,7209 - mức thoái lui 78,6% của đợt tăng từ tháng 11 năm ngoái.

“Mặc dù chúng tôi dự đoán mức hỗ trợ 0,7209 sẽ giữ lúc đầu, tại thời điểm thích hợp, cặp tiền sẽ giảm xuống ngưỡng hỗ trợ tiếp theo ở 0,7159/45 và cuối cùng là mục tiêu cốt lõi của chúng tôi ở 0,7085/43 - 'mục tiêu hàng đầu đo được' và mức thoái lui 38,2% của toàn bộ đợt tăng năm 2020/2021”.

“Mức kháng cự ngắn hạn di chuyển đến 0,7418, với rủi ro trước mắt dự kiến là giảm giá trong khi ở dưới 0,7444. Ở trên mức này, cặp tiền có thể phục hồi trở lại đường trung bình số mũ 13 ngày và mức cao nhất của tuần trước ở 0,7489/0,7507, nhưng mức này dự kiến sẽ vẫn là một mức trần khó vượt qua."

Nguồn: fxstreet

Tham gia thảo luận và nhận tín hiệu TẠI ĐÂY


Nhận định của INVEST 318