THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI (FOREX) 30/03 - 03/04 | Mỹ, Trung Quốc và EU công bố loạt dữ liệu kinh tế.